Sertifika Sınav Soruları bölümüne 01 Aralık 2018 tarihinde yapılan Muhasebe Yetkilisi sınav soruları eklenmiştir.

 5018 sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Çalışma Soruları.

 5018 sayılı Kanun Slaytı, son değişikliklere göre güncellenmiştir. Slaytı indirmek için TIKLAYIN.

 Taşınır Mal Yönetmeliği Slaytı, son değişikliklere göre güncellenmiştir. Slaytı indirmek için TIKLAYIN.

 Slaytlar kategorisine, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik slaytı eklenmiştir. Slaytı indirmek için TIKLAYIN.

 Slaytlar kategorisineSayıştay Yargılamasında Mali Olarak Sorumlu Olanlar slaytı eklenmiştir. Slaytı indirmek için TIKLAYIN.

 2017 Baskı
"Açıklamalı Soru Bankası"
çıktı.
 
 2017 Baskı
"5000 Soruda Soru Bankası"
çıktı.
 

► 0(532) 697 60 33    ► 0(312) 286 35 87

 

İş Baş Müfettişi Lütfi ALPSOY ve Sosyal Güvenlik Müfettişi Mahmut ÇOLAK'ın "Açıklamalı Uygulamalı İçtihatlı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kitabı Denetler Yayıncılık'tan çıktı.

Sertifika Sınav Soruları bölümüne 18 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Muhasebe Yetkilisi sınav soruları eklenmiştir.

Okurlardan Gelen bölümüne Sn. Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK tarafından hazırlanan "Vergi Kanunlarında İdare Kavramı Belirsizliği, Bir Örnek Olay Üzerinden Analizi ve Öneriler" konulu makale eklenmiştir.

Okurlardan Gelen bölümüne Sn. Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK tarafından hazırlanan "İşgücü Temin Hizmetlerinde Kamu Kurumlarının Tevkifat Sorumluluğu ve Taşeron İşgücü Uygulamasına Bakış" konulu makale eklenmiştir.

Makaleler bölümüne "İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları" isimli makale eklenmiştir.

Okurlardan Gelen bölümüne Sn. Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK tarafından hazırlanan "Bilgi İşlem Teknolojileri Yoluyla Hizmet Sunumu Ve Elektronik Vergi Uygulamalarına Yansıması" konulu makale eklenmiştir.

Okurlardan Gelen bölümüne Sn. Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK tarafından hazırlanan "Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadeleye Yönelik Yapısal Bir Öneri: Düzenleyici Etki Analizi" konulu makale eklenmiştir.

Okurlardan Gelen bölümüne Sn. Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK tarafından hazırlanan "Cari Açığın Azaltılmasına Yönelik Vergileme Ve Bireysel Emeklilik Sistemi Örneği" konulu makale eklenmiştir.

Okurlardan Gelen bölümüne Sn. Hayrullah KELEŞ tarafından hazırlanan "Kamu İhale Mevzuatı ve İç Denetim ile ilgili Ders Notları ve Makaleler" eklenmiştir.

Okurlardan Gelen bölümüne Sn. Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK tarafından hazırlanan "Kamu Personeline Gelir Getirici Faaliyet Yasağında Son Gelişmeler Ve Bunların Vergilendirilmesi" isimli makale eklenmiştir.

 

En çok Okunan Makaleler:

Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar
Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması
4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1
Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar
İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler
İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi
İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması
Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet
İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ?
Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları
İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ...

 

 

   

   
© H.Bayram ÇOLAK