ÖNSÖZ


Gelir uzmanlığı sınavları için özel olarak hazırlanmış olan bu kitapta, sınavlara daha fazla yardımcı olunabilmesi amacıyla sorular, ilgili Kanun maddeleri de dikkate alınarak açıklamalı olarak cevaplandırılmıştır. Kitapta 193, 213, 3065, 5520 ve 6183 sayılı Kanunlar gibi temel gelir mevzuatı ile 657, 4734, 4735, 5018 ve 6245 sayılı gider kanunları ile 178 sayılı KHK, bu kapsamda en son değişiklikler de dikkate alınarak ele alınmış, son bölümde de gelir uzmanlığı sınavlarında daha önce çıkmış olan sorulara yer verilmiştir.

Kitabın sınavlara hazırlanan tüm adaylara faydalı olması dileğiyle herkese başarılar dilerim.


ANKARA, 2012
H.Bayram ÇOLAK

 

 

   

   
© H.Bayram ÇOLAK