Slaytlar

Aşağıda, mali mevzuatla ilgili olarak hazırlanmış makalelere ulaşabilirsiniz. Bu bölüme fırsat buldukça yeni slaytlar eklenmeye çalışılacaktır.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 11302
. Taşınır Mal Yönetmeliği 6234
. Dönen Varlılar Muhasebe slaytı 3799
   

   
© H.Bayram ÇOLAK